Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.
2.12.2020

Informacja o zmianach w dokumentacji abonenckiej

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż z dniem 21 grudnia 2020r. nastąpi zmiana warunków umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Niniejsza modyfikacja umowy wynika z konieczności dostosowania postanowień umownych do nowych przepisów, tj. przepisów ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

 

Wypełniając obowiązek ustawowy określony w przepisach ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2014.243 j.t.) wskazujemy, iż w treści umowy wprowadzone zostały następujące zmiany:

  • zmieniono treść postanowienia ust. 2; Nowe brzmienie

W przypadku Umowy zawartej na czas nieokreślony Abonent ma prawo do rozwiązania umowy z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, W przypadku gdy umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawarta na czas określony uległa automatycznemu przedłużeniu na czas nieokreślony po okresie jej obowiązywania, Abonentowi przysługuje prawo do jej wypowiedzenia w każdym czasie z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia Abonent ponosi jedynie koszty świadczenia usług telekomunikacyjnych objętych Umową. Przed automatycznym przedłużeniem Umowy, Dostawca Usług informuje abonenta w sposób jasny i zrozumiały na trwałym nośniku, w terminie nie później niż 30 dni przed upływem okresu, na jaki Umowa została zawarta, o automatycznym przedłużeniu umowy, sposobach jej rozwiązania, a także najkorzystniejszych oferowanych przez siebie pakietach taryfowych.

  • zmieniono treść postanowienia ust. 5 Nowe brzmienie

Oświadczenie o rozwiązaniu Umowy można dostarczyć osobiście lub drogą pocztową. Oświadczenie wywołuje skutek od dnia doręczenia go do Operatora. Rozwiązanie Umowy, wypowiedzenie lub odstąpienie od Umowy przez Abonenta może nastąpić również w formie dokumentowej (np. poprzez wiadomość mail ze stosownym oświadczeniem). Dostawca Usług potwierdza Abonentowi na trwałym nośniku przyjęcie oświadczenia, w terminie 14 dni od dnia złożenia tego oświadczenia, wskazując nazwę usługi będącej przedmiotem wypowiedzenia, dzień otrzymania wypowiedzenia i dzień rozwiązania Umowy

 

 

Zakresie Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych – Internet, Telefon zmieniono treść postanowienia:

  • 6 Metro Telefon ust. 11 Nowe brzmienie

W przypadku zmiany miejsca zamieszkania Abonent może wystąpić z wnioskiem o przeniesienie numeru w ramach tej samej strefy numeracyjnej. Przeniesienie numeru jest bezpłatne. Abonent zachowuje prawo do przeniesienia dotychczasowego numeru przez okres jednego miesiąca od daty rozwiązania umowy. 

 

 

Jednocześnie wskazujemy, iż zgodnie z art. 60a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2014.243 j.t.) w przypadku braku akceptacji proponowanych zmian przysługuje Państwu prawo do wypowiedzenia umowy, przy czym konieczny będzie w takim przypadku zwrot przyznanej Państwu ulgi. Powyższe uprawnienie mogą Państwo zrealizować do dnia wejścia w życie ww. zmian, tj. do dnia 02 stycznia 2021r. poprzez przesłanie na adres Dostawcy oświadczenia o wypowiedzeniu umowy.

Partnerzy technologiczni

Masz pytania, potrzebujesz porady lub pomocy?
Skontaktuj się z naszymi konsultantami
Nasze lokalizacje
Warszawa Sokołów Podlaski
Zadzwoń
+48 22 350 50 00
Napisz do nas
bok@metrointernet.pl
Najczęstsze pytania
Przejdź do strony FAQ